آلیاژ‌دلان

نقره

زیورآلات
   با حـروف
     فارســـی
In Every Way With Delan

Beautiful For Ever

گردنبند و مدال
دستبند با زنجیر و بند چرمی
گوشواره و خلخال
اولین فروشگاه اینترنتی
فروش زیورآلات
با تایپوگرافی فارسی
در ایران

طرح ویژه

ظرافت در تولید

سرویس الهه

پیشنهاد ویژه

ارسال محصولات توسط پست سفارشی و پیشتاز جمهوری اسلامی ایران

خرید آنی محصول بصورت‌آنلاین توسط کارتهای عضو‌شبکه‌شتاب

عرضه محصول با کیفیت بالا و بسته بندی ویژه

خبر خوب، آبکاری مجدد محصولات دلان

براساس شماره ۱۱۰۸۵۰/۹۴ تمامی طرح ها، تصاویر‌و‌نشانه شرکت ‌دلان در ‌دفتر حقوقی و امور‌مالکیت ‌معنوی وزارت‌ فرهنگ ‌و ‌ارشاد اسلامی ‌ایران به ثبت رسیده‌ است و‌ هرگونه کپی‌ برداری،‌ تکثیر ‌و اقدام به اقتباس ‌از‌طرحها، تصاویر‌و‌نشانه دلا­ن طبق ماده ‌۲۳ ‌قانون حمایت‌ حقوق ‌مولفان،‌مصنفان‌ و‌هنرمندان (هرکس‌ تمام یا قسمتی از‌اثر‌دیگری را که مورد‌حمایت ‌این ‌قانون است بنام‌خود یا بنام پدید‌آورنده بدون‌اجازه او یا‌عامداً به شخص‌دیگری غیر‌ازپدید‌آورنده نشر‌یا‌پخش یا عرضه کند) به حبس‌ تادیبی از‌شش‌ماه تا سه‌سال محکوم و‌ مستلزم پرداخت‌جزای‌نقدی‌ نیز خواهد‌شد.

spo

به دلان سفارش دهید!

در صورت تمایل می توانید واژه، نام، نـشانه و نـشانه نوشــت های دلخـواه خـود را جهـت طــراحی و تولیــد با آلیاژ هـــای مختلـف، بـه کارگاه هنری دلان سفارش دهید. برای مشاهده شرایط و قوانین همچنین تکمیل فرم به صفحه سفارش ویژه مراجعه کنید.

سفارش ویژه

قیمتی که هنگام سفارش مشتري درپیش‌­ فاکتور منظور گرديده است معتبر میباشد