فرم تماس با دلان

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن همراه شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

آدرس ما

صندوق پستی: ۴۱۷-۷۱۳۶۵
تماس مستقیم: ۹۳۰۹۲۰۶۰۰۸ ۹۸+
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۷۱۱۸۱
سامانه پیامک: ۱۸ ۰۰۰ ۱۱ ۴۰۰ ۳۰۰۰ ۹۸+
دفتر مرکزی دلان:  جزیره کیش، A2، سرو ۸، پلاک ۲ – کدپستی:۷۹۴۱۶۵۴۸۶۷
شعبه دوم: کیش،صفین، مجتمع تجاری الهیه
www.delanfashion.com
E-Mail: info(at)delanfashion(.)com
Rigistration Code: 7956
Delan Fashion Studio © ۲۰۱۴-۲۰۱۸
All Rights Reserved

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر
پنجشنبه: ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر